Na rynku pracy możemy spotkać coraz częściej firmy oferujące doradztwo personalne. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się ofercie i pracy biur, które prowadzą doradztwo personalne. W naszym województwie jest kilkanaście takich biur doradczych. W bardzo wielkim skrócie można powiedzieć, że owe biura to firmy zajmujące się pośrednictwem pracy.


Prywatny urząd pracy – galeria

praca ogłoszenia

Foto: gdansk.zak.edu.pl

Pośrednictwo pracy odbywa się w dwie strony, to znaczy, że zarówno doradztwo personalne obejmuje klienta, który szuka pracy, oraz wyszukuje dla konkretnego pracodawcy pracowników. Można powiedzieć, że doradztwo personalne to taki prywatny urząd pracy, który za swoje usługi pobiera określone gratyfikacje. Moda na doradztwo personalne przybyła do Polski z Europy zachodniej, gdzie już od wiele lat istniały takie instytucje. Polacy, którzy masowo wyjeżdżali zagranicę w poszukiwaniu pracy najczęściej korzystali właśnie z pomocy takich biur na początku swojego pobytu zagranicą.

Biuro, które oferuje doradztwo personalne najczęściej współpracuje…

Biuro, które oferuje doradztwo personalne najczęściej współpracuje z „dużymi” przedsiębiorstwami, dla których wyszukuje pracowników o określonych umiejętnościach na specjalnie przygotowane stanowiska. Poszukujący pracy mogą korzystać z bazy ofert pracy takiego biura, a często już po rozmowie z konsultantem otrzymują propozycje pracy.